Chúng tôi sẽ cam kết bảo mật tất cả dữ liệu của những người truy cập vào web phù hợp theo các qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu ra các hình thức dữ liệu nào được Quán chúng tôi thu được thông qua trang web của chúng tôi, cách thức chúng tôi sẽ điều hành và sử dụng dữ liệu. Nội dung trong trang này còn nhắc tới những quyền lợi bạn thừa hưởng có liên quan tới việc vấn đề thông tin dữ liệu cùng các dịch vụ mà bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một vài dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi luôn cam đoan các dữ liệu về các nhân của các bạn chỉ được lưu trữ lúc bạn tình nguyện cung cấp thông tin phù hợp cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Vấn đề này có nghĩa rằng bạn biết rõ ràng doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có bằng lòng về quyền dùng. Lúc bạn cho dữ liệu cá nhân trên website của chúng tôi đồng nghĩa là các bạn đã chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Không những thế, 1 số vấn đề vì tính đặc thù, mà sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, lúc bạn có bất cứ nghi vấn nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua những thông tin của chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn đã được đưa với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ các quyền sử dụng các dữ liệu thông tin cá nhân của bạn với các thành viên, các tổ chức khác thuộc về doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web Pclb.vn thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Pclb.vn có thể do bên thứ ba đại diện và tổ chức thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và khi họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (Xem thêm mục các Nhà khai thác dữ liệu.

Và chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hay là để đưa ra ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ cùng nhà tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu như bạn đồng ý, chúng tôi có thể dùng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là bên đối tác có thể gửi đến cho bạn nội dung chào mời về sản phẩm và dịch vụ bất kỳ của công ty họ khi chúng tôi đã thu thập được thông tin của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có trường hợp chúng tôi sẽ hợp tác với bên thứ 3 để khai thác và phân tích dữ liệu đã thu thập được từ trên trang web của chúng tôi, sẽ có cả thông tin của các bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp ngăn chặn: Người quản lý trang web Pclb.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyên bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Sẽ rất khó có thể bảo đảm 100% sự an toàn cho thông tin khi được đưa lên internet. Dù rằng chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để bảo vệ sự bảo mật thông tin cá nhân của các bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho đối tác thứ 3 nếu như có sự đồng ý của bạn. Thí dụ, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa dữ liệu cá nhân cảu các bạn nếu trong các trường hợp pháp luật yêu cầu, hay có sự yêu cầu của một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết. Với mục đích duy nhất là tuân theo pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; kiểm soát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Chúng tôi có thể bật mí và đưa thông tin cho bên thứ 3, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website pclb.vn.

Blog cá nhân của PCLB

Email: lienhe.pclb@yahoo.com – info@pclb.vn

Website: https://pclb.vn

Nếu các bạn có ý muốn đưa ra những ý kiến liên quan đến bảo mật thông tin, hoặc thảo luận cách thức thực hiện quyền lợi hợp pháp của các bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên trên. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.

5/5 (4 Reviews)
Chia sẻ lên facebook